I Skovbørnehaven Grøftekanten har vi en særlig kultur og pædagogik, hvor vi værner om værdierne:

 • Udeliv
 • Ro og nærvær
 • Traditioner - Naturholdet
 • Selvstændighed - f.eks. Barnets rygsæk

Her nedenfor vil vi uddybe, hvorfor disse værdier er vigtige og helt særlig for os.

I naturen leger børn på en helt særlig måde og her skabes et unikt læringsrum. I naturen udfolder børnene deres børnehaveliv i tæt samspil med naturmaterialer og årstidernes skift. Vi anvender nærmiljøet og dets muligheder til at vække børnenes nysgerrighed for naturens fænomener og foranderlighed.

Vi er ude i al slags vejr, men er vi våde og kolde, så går vi ind i vores hyggelig Jurt med brandovn eller op til vores lille hus.

Ro og nærvær
Det er en vigtig del af vores pædagogik - og dermed også vores dagligdag - at vi har masser af tid til at fordybe os i de ting, som børn og voksne finder spændende. Derfor har vi tilrettelagt en hverdag med få afbrydelser, fri leg og meget tid til fordybelse.

Vi lægger stor vægt på ro. Vi bruger Jordens rolige og inspirerende rammer, så børnene fordyber sig i legen, og lærer af de erfaringer, de gør sig undervejs. Vi afbryder deres leg så lidt som muligt. Fx må børnene spise når de vil, men vi samles alle omkring eftermiddagsboller.

Udelivet giver børnene mulighed for masser af plads og fred og ro til at koncentrere sig, samt bearbejde de mange indtryk børnene konstant blive udsat for. Vi bruger naturens materialer i leg og andre aktiviteter. Vi prioriterer højt, at have børnene med til de mange praktiske gøremål, vi har i vores uderum. Der skal bæres og stables brænde, flyttes flis, optænde bålet m.m.

Traditioner
Vi har mange skønne traditioner i Grøftekanten i hverdagen og i løbet af året. Såsom fastelavn, arbejdslørdag med forældrene, julefest, samlinger i december, Gammelbørns-dag (har vi to gange om året) samt Naturholdsafslutning i juni.
Vi har desuden et stort fokus på Naturholdet. Den ældste årgang i børneflokken, kalder vi Naturholdet. Når man er en del af Naturholdet, får man hele året igennem særlige oplevelser, og aktiviteter, der er tilrettelagt med henblik på at modne og danne børnene til deres fremtidige liv.

Selvstændighed - f.eks. Barnets rygsæk
Børnene låner en rygsæk, mens de går i Grøftekanten. Vi sætter et 'mærke' ( Mariehøne eller haletudse) på rygsækken, som vil blive barnets mærke igennem hele børnehavetiden. Rygsækken må gerne bruges derhjemme også, men husk at den hver dag skal med i Grøftekanten.

Vi opfordrer til at børnene selv går med deres rygsæk. Bl.a. når vi går på tur, så har vi oftest rygsækken på ryggen med madpakken og drikkedunken i. Vi opfordrer til at I forældre lader barnet selv pakke deres egne sager ud, og få hængt rygsækken på knagen under halvtaget ved skuret. Det kan man nemlig godt uanset om man er 3, 4 eller 5 år, og det er dejligt at mærke, at man lykkedes, selvom det kan være svært. Vi arbejder blandt andet med at blive selvhjulpen - og at have styr på egen rygsæk og madpakke, er et godt sted at starte.

Vi understøtter børnenes oplevelse af egen mestring og deres tro på "jeg kan" - og børnenes mod på at prøve nyt. Med tilegnede færdigheder hjælper børnene samtidig andre børn. I Grøftekanten arbejder vi med at hjælpe hinanden, og vi værdsætter og anerkender hinandens styrker i fællesskabet. 

Valg af børnehave
Når I skal søge en børnehaveplads, er det vigtigt at I som forældre får en god fornemmelsen af hvad det indebærer at gå i en skovbørnehave og hvad vi kan tilbyde jeres barn og familie. Ring endelig til os, så vi kan aftale et besøg hos os, så vi kan vise jer rundt og I kan fornemme stemningen, pædagogikken og hverdagen på Jorden.


Opstart
Den første dag i Grøftekanten, vil I blive budt velkommen af personalet. I vil blive vist rundt og her møde de andre børn og voksne, som glæder sig til at lære jer at kende.
I får anvist barnets rygsæk, mærke, samt knageplads og kasser - både i huset og på Jorden, og I vil samtidigt blive orienteret om andre praktiske forhold.
Den første dag tales der om barnets indkøring, og om hvilke tanker og ønsker I som forældre måtte have ift. Jeres barns opstart.
I samarbejdet med jer, er vi åbne, ærlige og opmærksomme. Og vi er altid åbne for dialog og spørgsmål.

Alt efter barnets alder, vil vi i samarbejde med jer planlægge de første par dage i Grøftekanten. Det er forskelligt fra barn til barn hvor længe en indkøring tager. Vi ønsker at lave en flydende overgang fra, at I er tilstede sammen med barnet, til barnet selv kan være i børnehave og trives på Jorden. Det er derfor en fordel hvis en forælder har mulighed for at deltage de første par dage. Hvis barnet ser at I som forældre er trygge, vil barnet automatisk slappe mere af.
Personalet vil i perioden være særlig opmærksom på, at få opbygget en god og tæt relation med jeres barn. Når barnet vurderes at være klar, kan det aftales, at I prøver at gå fra Jorden. Først i kort tid, og derefter i længere og længere tid, som dagene går. Barnet vil på denne måde over tid vænne sig til livet på Jorden og i Grøftekantens opgivelser.

Vi opfordrer til at I ringer til os, så I kan komme ud og besøge os på Jorden. Vi vil gerne beskrive vores skønne skovbørnehave for jer her på hjemmesiden, men der er bare en helt særlig stemning, som vi syntes I skal komme ud og mærke. Ring endelig på telefonnr. 29204074, så vi kan vise Grøftekanten for jer.

De fleste dage er vi på Jorden. Jorden er et stykke jord i skovbrynet, som vi lejer af vores naboer.
Her har vi masser af plads – bålplads – gynger – et gravehul – et skur med diverse redskaber, båludstyr, skovle, spil, sværd og skjolde, plaster og dolke – et rundt murstenshus, som hedder Gapahukken – et bamsehus med købmandsbutik i stue-etagen – en kasse med spande, skovle, biler o.l. - klatretræer og masser af gemmesteder. Derudover har mange deres egne cykler eller løbecykler med.

Vi har også Jurten i udkanten af Jorden. Et stort mongolsk telt, med trægulv, isolation af uld og brændeovn. Jurten har vi sæsonlukket ca. fra påsken til efterårsferien. I sommerperioden bruger vi Jurten, hvis vi laver en pædagogisk tiltag for en mindre gruppe af børn. Det kan f.eks. være opbygning af relationer eller nogen har brug for en pause fra det store fællesskab. Vi bruger også Jurten til at skabe læringsmiljøer, hvor de bedste muligheder for fuld koncentration af børnene til en pædagogisk aktivitet.

Om sommeren søger vi ly i Jurten de dage, hvor det bl.a. regner meget. I vinterhalvåret åbner vi Jurten, når vi kommer ned til Jorden om morgen. Her tænder vi brændeovnen og lyskæderne rundt i rummet.
I forlængelse af Jorden er Marken, som vi bl.a. bruger til fodboldbane, stikbold og andre bevægelseslege.

Når først vi er nået ned på Jorden, så skal vi ikke noget bestemt sammen, før vi skal spise eftermiddagsmad. Børnene spiser af deres madpakker, når de er sultne, og de bestemmer selv hvor på Jorden, de vil spise madpakken. Vi voksne hjælper med at ryste madkasserne midt på dagen, så vi ved, hvem der skal have hjælp til at mærke sulten.

 

I det følgende afsnit ønsker vi at give vores kommende forældre et indblik i, hvordan en typisk dag i Grøftekanten ser ud for børn og voksne.

Det er en vigtig del af vores pædagogik, at vi har masser af tid til at fordybe os i de ting, som børn og voksne finder spændende. Derfor har vi tilrettelagt en hverdag med få afbrydelser og meget tid til fordybelse.

Kl. 6.30 – ca. 8.30:

Børn og voksne møder i vores lille hus i Høskoven. Vi tager os godt af hinanden, og vi hjælper børnene med at få sagt farvel til mor eller far og leger derefter stille lege eller laver stille aktiviteter. Mange børn starter også dagen med at spise lidt af madpakken.
Vi vil varmt anbefale at have hjemmesko i huset.

Ca. kl. 8.30:

Vi gør klar til at gå ud. Børnene rydder op efter deres lege, sendes i garderoben for at tisse og tage overtøj på. Personalet vil guide dem, der er ved at lære at tage tøj på selv. Efterhånden som børnene kommer ud, leger de udenfor huset og i det nærmeste af skoven. Når alle børn er i tøjet og trækvognen er pakket, er vi klar til at begive os ned mod Jorden!

Børnene har her på Jorden rig mulighed for at fordybe sig i lege. De lærer at bruge deres fantasi, og de bliver fantastisk gode til at lege sammen, at udvikle deres lege og ikke mindst bliver de dygtige til at bruge deres krop. De lærer også en masse praktiske ting. Børnene lærer at tænde bål, de lærer at snitte efter vores helt særlige snitteregelsæt, de lærer at færdes omkring et bål og mange andre nyttige ting. Spontane udflugter er også en naturlig del af hverdagen for vores børn.

Kl. 13:30

Vi spiser fælles eftermiddagsmad, der består af brød og frugt, som forældrene bidrager til via bagelisten samt frugtordningen.

De fleste dage spiser vi nede på Jorden. Der kan dog være kolde og våde vinterdage, hvor vi spiser i Jurten eller huset.

Kl. 15:00:

De fleste dage bliver vi på Jorden indtil ca. kl.15, hvor vi går op i huset med de sidste børn.
På de varme eller milde dage, fortsætter vi med at lege ude – rundt om huset i andre læringsmiljøer end på Jorden. Nogle børn cykler også rundt på de nærlæggende stier med deres cykler eller løbecykler. Når blæsten rusker godt i træerne eller kulden bider lidt i kinderne, går vi indendørs og fortsætter legen.
Sidst på dagen vaskes der op på gammeldags manér, og der skal fejes og ryddes op. Så er der lidt tid til en stille stund på madrassen eller ved bordet.

Kl. 17.00 (fredage kl.16.30):

Alle børn er blevet hentet og den sidste voksne lukker skovbørnehaven.

I Grøftekanten har alle børn madpakker med. Vi har ikke faste tidspunkter for madpakkespisning. Børnene henter selv deres madpakker, når de føler sult. Dog har vi naturligvis fokus på, at madpakken ikke er urørt, så vi er med til at sikre, at de får spist.

Madpakkerne spiller en stor rolle for barnet, og ofte starter dagen med at spise lidt af madpakken,  sammen med et par andre børn. Udover det sociale er det naturligvis også essentielt for barnet, at madpakken indeholder næringsrigt og energigivende mad. Skovbørnehavebørn bruger utrolige mængder energi – både sommer og vinter, men især i de kolde måneder bruger de energi på at holde sig varme. En af fordelene ved madpakker smurt af far eller mor er, at de som oftest indeholder mad, som børnene har lyst til at spise, og det er vigtigt, når barnet er ude hele dagen.

Bagelisten og frugtordningen
Om eftermiddagen samles vi og spiser boller, bagt af forældrene. Alle forældre har fem til seks årlige brødbagningstjanser.
Bagelisten bliver arrangeret af forældrerådet, såsom frugtordningen. Frugtordningen, som er økologisk, bliver leveret af en ekstern virksomhed hver mandag. Frugten nydes til samling  om formiddagen eller om eftermiddagen. Betalingen for frugtordningen sker blandt forældrene og den ansvarshavende blandt forældrerådet. 

Vi stemmer om det
Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere, og vi anerkender forældrene for jeres viden om barnet. Vi sætter derfor mål for barnets udvikling i tæt samarbejde og dialog med forældrene. Vi vil kommunikere ved hjælp af daglig dialog, billeder og små praksisfortællinger.

Personalets forventninger til forældre

Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere, og vi anerkender forældrene for jeres viden om barnet. Vi sætter derfor mål for barnets udvikling i tæt samarbejde og dialog med forældrene. Vi vil kommunikere ved hjælp af daglig dialog, billeder og små praksisfortællinger.

Sådan fungerer hverdagen bedst

 • Meld afbud hvis jeres barn ikke kommer.
 • Vær realistiske omkring afhentningstidspunkt.
 • Imellem kl. 9.30 og kl. 14 kan vi være hvor som helst. Hvis I ønsker at aflevere eller hente jeres barn indenfor dette tidsrum, er det nødvendigt, at I finder os. Mobiltelefonen er altid med os.
 • Har I beskeder til andre forældre bedes I levere dem direkte og ikke med os som mellemled.
 • Tjek informationer på tavlen/døren og i klemmen hver dag samt på BørneIntra.
 • Lad mobiltelefoner være lydløse i lommen eller i tasken imens I afleverer og henter jeres barn.
 • Husk at sige farvel, når I går.

Hvad er praktisk og nødvendigt?

 • At der er tøj til vejret. Følg med i vejrudsigten – og helgardér jer.
 • Ryd op i kassen og rygsækken dagligt.
 • Rygsækken skal med i børnehave hver dag.
 • Skriv navn i ALT tøj!
 • Smør solcreme med høj faktor på barnet hver morgen i solsæsonen – ikke kun på udsatte steder. Vi er ude i mange timer, så den høje faktor er vigtig.

Hvad yder I til samarbejdet?

 • I tager jer tid til at slå jer ned ind i mellem.
 • I deltager i vores arrangementer.
 • I siger til, hvis I er usikre / uenige/ vrede/ uforstående eller har brug for vores hjælp til noget.
 • I holder jer opdaterede
 • I respekterer nødvendigheden af information om fravær på sampasningsdage og I overholde afleverings-/afhentningstidspunkter på sådanne dage, hvor planlægning bliver særligt vigtigt for os.

Hvad kan forældrene forvente af personalet?

I forhold til børnene

 • At vi forsøger at tage godt imod hvert enkelt barn hver dag.
 • At vi kontakter jer, hvis jeres barn har en dårlig dag – også selvom der ikke er tale om sygdom.
 • At vi regulerer børnenes tøj i løbet af dagen, når vejret skifter.
 • At vi siger til, hvis barnet har brug for mere/mindre mad i madkassen eller brug for andet tøj eller fodtøj.
 • At vi ikke diskuterer forhold omkring børnene hen over hovederne på dem – men gerne sammen med dem.

I forhold til kommunikation og samarbejde:

 • Vi siger ordentligt goddag og farvel til børnene og jer.
 • Der udkommer et nyhedsbrev ca. en gang om ugen
 • Vi tager os gerne tid til at snakke med jer – enten når I er her, eller i telefonen.
 • Hvis vi skal tale om noget fortroligt, eller om forhold relateret til barnet, som det ikke skal deltage i, benytter vi telefonen eller aftaler et møde.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.